ช่องทางการจองเลี้ยงอาหารเด็ก
การจองเลี้ยงอาหาร และมอบสิ่งของ / ขั้นตอนการทำกิจกรรมกับผู้ใช้บริการ

การจองเลี้ยงอาหาร และมอบสิ่งของ
1. โทรจองเลี้ยงอาหารล่วงหน้า ได้ที่หมายเลข 032-735041-2 ,
    มือถือ 092-789-6687
2. ผู้ประสงค์เลี้ยงอาหารแก่ผู้ใช้บริการได้จำนวนวันละ 2 มื้อ
    ได้แก่ มื้อกลางวัน 11.30 น. และมื้อเย็น 16.30 น.
3. การเลี้ยงอาหาร ผู้บริจาค ต้องเตรียมอาหารมาเอง

    หน่วยงานไม่ประกอบอาหารและไม่รับเงินบริจาคเพื่อประกอบอาหารให้

    ถ้าประสงค์จะมาประกอบอาหารที่หน่วยงาน
    ต้องมีอุปกรณ์การประกอบอาหารมาเอง 
4. การเลี้ยงอาหาร ทางหน่วยงานให้บริการเตรียมข้าวสวยให้
    สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์
5. บริจาคมอบสิ่งของได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

ขั้นตอนการทำกิจกรรมกับผู้ใช้บริการ
1.  ติดต่อด้วยตนเอง หรือ โทรได้ที่หมายเลข 032-735041-2 
     หรือ 092-789-6687 เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ วัน/เวลา
2.  ทำหนังสือถึง สถานคุ้มครองฯ ราชบุรี 
     (เรียน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี)
3. กรณีมีการถ่ายรูป บันทึกวีดีโอ การสัมภาษณ์
    หรือกรณีการนำข้อมูลส่วนตัวออกสู่สาธารณชน
    ทำหนังสือถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)


โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2563,14:31   อ่าน 937 ครั้ง