ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลพิจารณาจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 17) 15 ก.ย. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 24) 08 ก.ย. 65
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชกรณียกิจนานานัปการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 (อ่าน 23) 30 ส.ค. 65
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (อ่าน 35) 30 ส.ค. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (อ่าน 29) 30 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมองค์กรที่มีความสนใจประกวดเข้าร่วมการพิจารณารางวัล (อ่าน 35) 15 ส.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 55) 02 ส.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 85) 08 ก.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 111) 07 มิ.ย. 65
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 งบประมาณ 2565 (อ่าน 72) 20 พ.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน เมษายน 2565 (อ่าน 72) 10 พ.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน มีนาคม 2565 (อ่าน 104) 12 เม.ย. 65
ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (อ่าน 134) 24 มี.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 122) 07 มี.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน มกราคม 2565 (อ่าน 157) 21 ม.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (อ่าน 195) 05 ม.ค. 65
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 215) 02 ธ.ค. 64
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (อ่าน 211) 05 พ.ย. 64
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 งบประมาณ 2564(1) (อ่าน 215) 15 ต.ค. 64
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 งบประมาณ 2564(2) (อ่าน 171) 15 ต.ค. 64
จดหมายข่าว (E-newsletters) ประจำเดือน กันยายน 2564 (อ่าน 207) 06 ต.ค. 64
"ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์" (อ่าน 365) 17 ก.ย. 64
จดหมายข่าว "บ้านราชบุรี" (รูปแบบใหม่) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 223) 02 ก.ย. 64
จดหมายข่าว "บ้านราชบุรี" ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ่าน 193) 04 ส.ค. 64
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 งบประมาณ 2564(1) (อ่าน 197) 05 ก.ค. 64
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3 งบประมาณ 2564(2) (อ่าน 183) 05 ก.ค. 64
จดหมายข่าว "บ้านราชบุรี" ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (อ่าน 195) 24 มิ.ย. 64
จดหมายข่าว "บ้านราชบุรี" ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (อ่าน 199) 23 มิ.ย. 64
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 งบประมาณ 2564(3) (อ่าน 160) 08 มิ.ย. 64
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 งบประมาณ 2564(2) (อ่าน 169) 08 มิ.ย. 64