ข่าวประชาสัมพันธ์
“ESS Help Me” คืออะไร

“ESS Help Me” คืออะไร 

“ESS Help Me” คือ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS (Emergency Social Service : Thailand) ผ่าน Line OA

ชื่อว่า “ESS Help Me” 

ช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมทั่วประเทศ
5 ปัญหาเร่งด่วน ดังนี้

1. ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย 

2. กักขังหน่วงเหนี่ยว 

3. เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

4. ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย 

5. มั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย

ระบบแจ้งเหตุ ESS  แก้ปัญหาและป้องกันความเดือดร้อนทางสังคม

แชร์พิกัดจุดเกิดเหตุ ไปจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วและแม่นยำ

ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือ แบบ Real Time 

จัดเก็บ วิเคราะห์ ใช้ประโยชน์ในการป้องกันเหตุ และแก้ไขปัญหาเชิงรุก

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสนง.ตำรวจแห่งชาติ สนง.คกก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย 


โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566,11:27   อ่าน 80 ครั้ง