ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมองค์กรที่มีความสนใจประกวดเข้าร่วมการพิจารณารางวัล
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอเชิญองค์กรที่มีความสนใจเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก "องค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2565" โดยให้องค์กรที่มีความสนใจประกวดเข้าร่วมการพิจารณารางวัลฯ กรอบแบบฟอร์มให้ละเอียดครบถ้วน พร้อมรวบรวมเอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทางโทรสารหมายเลข 0 2354 5026 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ dep.policy@dep.go.th โดยหมดเขตการรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดเอกสารเกณฑ์การพิจารณาวัลฯ และแบบฟอร์มเสนอชื่อองค์กรฯ ได้ที่ QR Code นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2354 5502 ในเวลาราชการ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,13:36   อ่าน 36 ครั้ง